Tag: #wdzieczność#podziekowania#nauka#dawania#naukadawania#

Nauka wdzięczności

“Wszel­kie nieza­dowo­lenie z te­go, cze­go nam brak, płynie z bra­ku wdzięczności za to, co posiadamy. “ Pragnę nauczyć moje…

Archiwa
KONTAKT