Ulga na dziecko w 2019 roku – jak ją uzyskać i rozliczyć?

Ulga na dziecko nazywana jest inaczej tak zwaną ulgą prorodzinną. Jest jednym z najpowszechniej stosowanych odliczeń od podatku w rocznym rozliczeniu PIT. Nie tylko możemy odliczyć ulgę od podatku, ale także starać się o zwrot w przypadku niewykorzystania ulgi, gdy nasze dochody okazały się zbyt niskie, aby móc ją zastosować.

 

Ulga na dziecko w 2019 roku

Autor zdjęcia: Damian Gadal /Flickr. Lic. Creative Commons

 

Kto może skorzystać z tego odliczenia?

Ulgę na dziecko zastosować mogą rodzice, sprawujący władzę rodzicielską, oraz opiekunowie prawni dziecka (o ile dziecko z nimi mieszka). Kwotę odliczyć od podatku mogą również rodzice zastępczy. Odliczenie nie obejmuje rodziców, którzy stracili swoje prawa rodzicielskie. Ulgę zastosować mogą rodzice których dzieci:

– Uczą się albo studiują do ukończenia 25 roku życia (o ile nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 złotych). Dochody nie obejmują renty.

– Są osobami małoletnimi

– Otrzymują dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną (niezależnie od wieku)

Dochód dziecka oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów.

Kwoty oraz limity dochodu przy uldze na dziecko

To jaką kwotę możemy odliczyć od podatku, zależy głównie od ilości dzieci.

1 dziecko

W przypadku jednego dziecka ulga prorodzinna w skali miesięcznej wynosi 92,67 złotych, czyli 1112,04 zł w skali roku. Jednak określone zostały limity dochodu. Jeśli osoby rozliczają się oddzielnie, ich dochód nie może być wyższy niż 56 tysięcy złotych, jeśli małżonkowie decydują się na wspólne rozliczenie, ich dochody nie mogą przekroczyć 112 tysięcy złotych. W dochód wliczane są również wszelkie zyski z papierów wartościowych czy kapitałów pieniężnych.

2 dzieci

W przypadku dwojga dzieci ulga wyniesie 92,67 złotych na miesiąc na każde dziecko, co da łączną sumę odliczenia 2224,08 zł w skali roku. Tutaj nie zostały określone limity dochodu rodziców.

3 dzieci

Rodzice korzystający z ulgi na troje dzieci zyskają 92,67 złotych miesięcznie za pierwsze oraz drugie dziecko, a także 166,67 złotych na trzecie dziecko. Ulga w skali roku wyniesie więc łącznie 4224,12 zł za wszystkie dzieci. Tutaj również nie są stosowane żadne limity dochodów rodziców.

4 i więcej dzieci

Na dwoje pierwszych przysługuje ulga w wysokości 82,67 złotych, na trzecie dziecko jest to kwota 166,67 złotych, natomiast na czwarte i każde kolejne 225 złotych. W skali roku rodzice czworga dzieci otrzymają 6924,12 zł. Nie istnieje limit dochodów rodziców.

 

 

W jaki sposób wykazać ulgę na dzieci w zeznaniu podatkowym?

 

Aby rozliczyć ulgę prorodzinną w PIT online, do naszego rozliczenia musimy dołączyć załącznik PIT/O, a w nim musimy wskazać:

– ilość dzieci i kwotę, jaka przysługuje nam do zwrotu (w części C w załączniku)

– dane dzieci, czyli imiona, nazwiska, daty urodzeń, numery PESEL (w części E)

– okres, za jaki przysługuje nam ulga (rok, parę miesięcy)

Ulgę, jaką możemy odjąć, powinno się umieścić w części I formularza PIT-36, a także w części F formularza PIT-37.

 

 

Wymagane dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi na dziecko

 

Podatnik jest zobowiązany przedstawić wszelkie zaświadczenia, oświadczenia czy też pozostałe dowody, konieczne do ustalenia prawa do odliczeń, jeśli tylko organ podatkowy czy organ kontroli skarbowej ich zażąda. Dzięki nim organ ustali stan faktyczny.

Do takich dowodów zaliczyć możemy między innymi:

– odpis aktu urodzenia dziecka

– odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej czy też umowę zawartą pomiędzy starostą a rodziną zastępczą

– zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

– zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez pełnoletnie dziecko

Porady dotyczące rozliczeń podatkowych pochodzą z portalu Pitax.pl. Dzięki PITax bezpłatnie i w prosty sposób rozliczysz tegorocznego PITa online.

 


						
																		
						 
nianio.com.pl

Mama na pełnym etacie, która nade wszystko kocha swoje dzieci. Uwielbiam podróże w ciekawe miejsca. Ponieważ fotografia to moja pasja, nieodłącznym gadżetem, który przy sobie noszę jest aparat.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny.

Starszy wpis: Wakacje na Seszelach - 5 powodów dla których warto tam polecieć!
Nowszy wpis: Czy chlebak jest potrzebny?
Archiwa
KONTAKT